" Sve procedure su potpuno bezbolne. "  Opširnije >

Za stomatologe

5 najvažnijih prednosti rada sa implantatima u protokolu imedijantnog opterećenja za stomatologe

 

1. Niži troškovi = više pacijenata2. Faktori rizika = više pacijenata

Ako vaši potencijalni pacijenti boluju od dijabetesa ili osteoporoze ili su dugogodišnji pušači, pre ili kasnije će shvatiti da su to faktori rizika za njihove implantate. Činjenica da ovo nisu više faktori rizika za implantate koji se imedijantno opterećuju, pomoći će im da se odluče da postanu naši klijenti.

3. Kraći tretmani = više pacijenata

Ako biste dobili dve ponude za novi osmeh, pri čemu su za jednu neophodni meseci da se završi, a za drugu je neophodno samo 5 dana, za koju biste se odlučili? Za rad sa implantatima za imedijantno opterećenje nema potrebe za augmentijacijama kosti. Pacijenti će vam dati prednost zbog toga.

4. Stopa uspeha = više pacijenata

Dobro obučen stomatolog za rad sa implantatima za imedijantno opterećenje će postići 98-99 % uspeha. To je jednostavno zbog toga što se periimplntitis ne javlja oko implantata za imedijantno opterećenje. To rezultira manjom stopom žalbi, manjim troškovima i većim zadovoljstvom pacijenata.

5. Primamljiva ponuda = više pacijenata

Kao što nam je poznato, većina pacijenata će potražiti više ponuda, zbog toga je neophodno dati im primamljivu ponudu. Dobiće tradicionalne ponude sa bolnim koštanim augmentacijama, koje će trajati mesecima ili čak više od godinu dana, znatno skuplje i neprijatnije za pacijente. I dobiće ponudu sa implantatima za imedijantno opterećenje, koja traje 5 dana, po nižoj ceni. Iskreno, za koju biste se VI odlučili?

 

Dr. Stefan Ihde o njegovim implantatima za imedijantno opterećenje

 

Radio sam na razvoju uređaja i tehnologije pogodne za pacijente kojima su neophodni implantati.
Napor je bio uspešan:

Ihde_mutet

  • Danas smo u mogućnosti da tretiramo svakog pacijena dentalnim implantatima, bez obzira na količinu preostale kosti i prateća oboljenja.
  • Sve je ovo moguće bez uvećanja koštanog tkiva, jednostavno korišćenjem prisutne kosti na pametan način.
  • Takođe dugogodišnji pušači mogu biti tretirani sa istom verovatnoćom uspeha, jer nema potrebe za ugrađivanjem kosti.
  • Naša tehnologija izbegava troškove, vreme i rizik koji prate uvećanje kosti, što vodi brzom rezultatu-tj. fiksnim zubima.
  • Svi pacijenti treba da budu pod kontrolom zbog neophodnosti podešavanja mostova na promene funkcije tokom života.
  • Ni jedna tehnologija koja tretira pacijente nije 100% sigurna u svim detaljima. Došao sam do zaključka da naša tehnologija (ako se koristi korektno) dovodi do efikasnih i bezbednih rezultata. Rezultati su dugotrajni, što je dokazano u više retrospektivnih studija. The results are durable.
  • Nažalost naša tehnologija zahteva intenzivan trening i promenu u načinu razmišljanja ordinirajućeg doktora. Zbog ograničenosti mojih kapaciteta za obučavanje doktora, broj obučenih implantologa je mali, ali se konstantno uvećava. Nadam se da će izdavanje knjiga i priručnika na mnogim jezicima podržati moje napore da se tehnologija proširi u što više zemalja. To će omogućiti brza implantološka rešenja dostupna većem broju pacijenata po pristupačnim cenama. Trening doktora je dostupan samo u specijalizovanim centrima. U ovim centrima, na vaš zahtev, tretmani se mogu odvijati pod mojom supervizijom ili ja mogu ugraditi implantate.

Da skratimo dugu priču, kada sretnem stomatologe koji koriste ovaj sistem godinama, pitam ih “Kako napreduju?”. Oni najčešće izvade svoje novčanike i kažu “Moramo nešto da ti pokažemo.” Uvek očekujem da mi pokažu slike svoje male dece, ali umasto toga dobijam slike novih nekretnina, skupih automobila i jahti. To mi stalno dešava.
Imaš priliku da dođeš do zadovoljavajužih rezulatata tretmana odmah i da izbegneš nepotreban zaobilazni put.

Dr. Stefan Ihde

Take the first step. Send us an email. Click here