" Sve procedure su potpuno bezbolne. "  Opširnije >

Kako funkcioniše?

Davidova priča :

1. David ima 56 godina. Nedostaju mu neki zubi. I još 3 zuba su mobilna.
2. Javlja se stomatologu i tamo mu je rečeno:
Davide, neophodni su ti implantati i uvećanje kosti graftovima. Proces će trajati najmanje godinu dana i koštaće 70.000 €
3. Dalje, David shvata činjenicu da pošto je pušač i boluje od dijabetesa, rizik za ugradnju implantata i koštanih graftova je veoma visok.
4. Veoma je razočaran i zabrinut. Kako će jesti i kako će se smejati u budućnosti? Kako da nabavi 70.000 eura za tretman? I šta ako tretman ne uspe?
5. U beznadežnoj situaciji, David počinje Google pretragu da bi pronašao razumnu alternativu.
6. Konačno pronalazi Dr. Ihde video prezentaciju na internetu. On skuplja potrebne informacije i zakazuje termin.
7. Ugrađuju mu se implantati u toku 1 dana i napušta kliniku 3 dana kasnije sa svojim belim i jakim zubima i odmah jede biftek.
8. David je tipičan pacijent za Dr. Stefana Ihde. U stvari, on se smeje i žvaće svojim zubima već 9 godina. Baš kao i Rasel:

“Ono što mogu da kažem o implantatima koji se imedijantno opterećuju, je činjenica da jedino što mi je nedostajalo tokom proteklih 11 godina su bile moje redovne kontrole, jer je sa implantatima sve bilo u redu.”

Russell Ellis,
Sidmouth, Devon, UK

 

Kako funkcioniše rad u protokolu imedijantnog opterećenja?

alkapocs

Dentalni implantati su veštački korenovi zuba. Zamislite ih kao šrafove ušrafljene u viličnu kost.

Tradicionalna (2 fazna) implantologija koristi spongiznu kost za fiksiranje implantata. U najvećem broju slučajeva, taj koštani sloj podleže resorpciji tokom godina ili usled oboljenja kao što je osteoporoza. Implantologija koja funkcioniše u protokolu imedijantnog opterećenja koristi kortikalnu kost ispod sloja spongiozne kosti.

 

Prednosti implantacije u kortikalnu kost :

 

To je dugoročno rešenje. Kortikalna kost je stabilna, ne podleže resorpciji. Iz tog razloga se koristi u traumatologiji decenijama.

Nema potrebe za koštanim graftovima. Niti za sinus liftovima, niti za bilo kakvim procesima augmentacije. Pošto je kortikalna kost stabilna, uvek nam je na raspolaganju za korišćenje.

Visoka stopa uspeha. Postoji rizik od opasne infekcije oko tradicionalnih implantata, periimplantitis. To je bolan proces, koji vodi ka ogoljenju implantata i njihovoj ekspoziciji.

Implantacija sa imedijantnim opterećenjem poseduje stopu uspešnosti od 98.2 %, zahvaljujući činjenici da se periimplantitis ne javlja oko ovih implantata.

Vaša potraga je gotova

Ako Vam se priča sa vrha stranice čini poznatom, vreme je da nam pošaljete pismo sa detaljima Vašeg slučaja. I – pošto zakažete svoj termin – u toku 5 dana dobićete svoje zube: Bićete u mogućnosti da žvaćete i da se smejete ponovo.

Napišite nam pismo SADA.